11249921_919426474767234_14854637837276621_n

Akademia Natura

Akademia Natura, to projekt działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, zorganizowanych wokół natury i ekologii, do których zachęcić chcemy jak najszersze grono odbiorców.
Zgodnie ze swoją nazwą Akademia poświęcona jest działalności dydaktycznej i warsztatowej, realizowanej w oparciu o najlepsze praktyki i współcześnie dostępną wiedzę.

Akademia Natura to między innymi:
• wystawy fotografii i malarstwa,
• promocja zdrowego stylu życia,
• przyjazna przestrzeń wymiany ekologicznych i artystycznych doświadczeń,
• plenery malarskie i fotograficzne,
• kursy z dziedziny rolnictwa ekologicznego,
• wykłady i warsztaty z dziedziny przetwórstwa żywności ekologicznej,
• wykłady i warsztaty z zakresu upraw tradycyjnych gatunków owoców – na terenie naszego parku znajdują cię liczne okazy kilkudziesięcioletnich drzew owocowych.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nazwa zadania: Wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na terenie parku w Hucie

Dłutowskiej – II etap

Wartość ogólna zadania: 98 380,00 zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 96 880,00 zł w zadań z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu.
Termin realizacji zadania: 15.05.2016-30.11.2016
Opis zakresu projektu:
Projekt stanowi kontynuację realizacji zadania Wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających na terenie parku w Hucie Dłutowskiej – I etap, które z sukcesem realizowane było przez Stowarzyszenie w 2015 r. Drzewa w parku wymagają pilnych i wszechstronnych zabiegów pilęgnacyjno – zabezpieczających, gdyż ich stan zagraża zarówno bezpieczeństwu otoczenia jak również egzystencji samych drzew. Część z nich, ze względu na nieodwracalne zmiany (drzewa martwe lub zamierające w stopniu nie rokującym nadziei na przetrwanie) należy przeznaczyć do usunięcia, które przewidziane zostało 
sukcesywnie w dalszym etapie prac. W pierwszym etapie prac kończonym w grudniu 2015 r. wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne we wschodniej reprezentacyjnej części parku oraz przy willi, w wyniku których park stał się na nowo dostępny dla wszystkich mieszkańców. Park stał się także terenem aktywnym. Przewidziane zabiegi pielęgnacyjno – zabezpieczające w ramach II etapu objęły cięcia oraz mechaniczne zabezpieczanie koron drzew – wzmocnienia koron w postaci wiązań. W wyniku przeprowadzonych prac zostaną podniesione walory przyrodnicze i estetyczne Parku. Ważnym aspektem było zwiększenie bezpieczeństwa – obecny stan parku wyklucza jego użytkowanie. Zakres cięć, zwłaszcza żywych konarów i gałęzi ograniczany został do niezbędnego minimum tak aby, w jak najmniejszym stopniu redukować powierzchnię asymilacyjną i nie generować deficytu energetycznego drzewa. Świadomie dopuszcza się pozostawienie na drzewach części posuszu. Redukcja koron starych drzew może polegać również na pozostawieniu nierównych płaszczyzn cięcia oraz fragmentów konarów(w tym martwych). Powierzchnie takie nawiązują do naturalnego wyglądu, ale również do wysokiej wartości ekologicznej takich nisz (grzyby, owady, ptaki). Są to tzw. cięcia „weteranizujące„ stosowane już w krajach UE oraz Polsce w niektórych parkach zabytkowych i na pomnikach przyrody.

Więcej informacji na stronie http://www.neo.org.pl/

 

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfoś

http://www.zainwestujwekologie.pl/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nazwa zadania: Wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających na terenie parku w Hucie Dłutowskiej –  I etap

Wartość ogólna zadania: 89 425,00zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 88 425,00 zł w zadań z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu.

Termin realizacji zadania: 01.07.2015 – 31.12.2015

Opis zakresu projektu:

Zadanie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających drzew na terenie parku w Hucie Dłutowskiej, ul. Pabianicka 37, na terenie Gminy Dłutów. Zaprojektowany na planie prostokąta o powierzchni 6,5ha park założony został w 1936 r. przez Hermana Thommena fabrykanta z Pabianic będącego jednocześnie konsulem Szwajcarii. W centralnej części parku zbudowana została willa, która istnieje do dzisiaj. Do 2015 r. budynki i park znajdowały się pod zarządem gminy Dłutów. W kwietniu 2015 r.,  dzierżawcą nieruchomości zostało Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta.

Zakres prac objął prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie (I etap) w szczególności polegające na zabezpieczeniu i pielęgnacji na 331 drzewach. Park wpisany został do rejestru pod nr 301 (decyzja nr KL. IV-5340/18/83 z dnia 31.08.1983). Na terenie parku występują 4 drzewa o charakterze pomnikowym, 3 dęby szypułkowe i 1 lipa drobnolistna.
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfoś

http://www.zainwestujwekologie.pl/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *