11249921_919426474767234_14854637837276621_n

Akademia Natura

Akademia Natura, to projekt działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, zorganizowanych wokół natury i ekologii, do których zachęcić chcemy jak najszersze grono odbiorców.
Zgodnie ze swoją nazwą Akademia poświęcona jest działalności dydaktycznej i warsztatowej, realizowanej w oparciu o najlepsze praktyki i współcześnie dostępną wiedzę.

Akademia Natura to między innymi:
• wystawy fotografii i malarstwa,
• promocja zdrowego stylu życia,
• przyjazna przestrzeń wymiany ekologicznych i artystycznych doświadczeń,
• plenery malarskie i fotograficzne,
• kursy z dziedziny rolnictwa ekologicznego,
• wykłady i warsztaty z dziedziny przetwórstwa żywności ekologicznej,
• wykłady i warsztaty z zakresu upraw tradycyjnych gatunków owoców – na terenie naszego parku znajdują cię liczne okazy kilkudziesięcioletnich drzew owocowych.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nazwa zadania: Wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających na terenie parku w Hucie Dłutowskiej –  II etap

Wartość ogólna zadania: 96.880,00 zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 96.880,00 zł w zadań z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu.

Termin realizacji zadania: 01.07.2016 – 31.12.2016

Opis zakresu projektu:

Zadanie objęło wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających drzew na terenie parku w Hucie Dłutowskiej, ul. Pabianicka 37, na terenie Gminy Dłutów. Zaprojektowany na planie prostokąta o powierzchni 6,5ha park założony został w 1936 r. przez Hermana Thommena fabrykanta z Pabianic będącego jednocześnie konsulem Szwajcarii. W centralnej części parku zbudowana została willa, która istnieje do dzisiaj. Do 2015 r. budynki i park znajdowały się pod zarządem gminy Dłutów. W kwietniu br. dzierżawcą nieruchomości zostało Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta.

Zakres prac objął będzie prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie (I etap) w szczególności polegające na zabezpieczeniu i pielęgnacji na 331 drzewach. Park wpisany został do rejestru pod nr 301 (decyzja nr KL. IV-5340/18/83 z dnia 31.08.1983). Na terenie parku występują 4 drzewa o charakterze pomnikowym, 3 dęby szypułkowe i 1 lipa drobnolistna.
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfoś

http://www.zainwestujwekologie.pl/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nazwa zadania: Wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających na terenie parku w Hucie Dłutowskiej –  I etap

Wartość ogólna zadania: 89 425,00zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 88 425,00 zł w zadań z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu.

Termin realizacji zadania: 01.07.2015 – 31.12.2015

Opis zakresu projektu:

Zadanie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających drzew na terenie parku w Hucie Dłutowskiej, ul. Pabianicka 37, na terenie Gminy Dłutów. Zaprojektowany na planie prostokąta o powierzchni 6,5ha park założony został w 1936 r. przez Hermana Thommena fabrykanta z Pabianic będącego jednocześnie konsulem Szwajcarii. W centralnej części parku zbudowana została willa, która istnieje do dzisiaj. Do 2015 r. budynki i park znajdowały się pod zarządem gminy Dłutów. W kwietniu 2015 r.,  dzierżawcą nieruchomości zostało Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta.

Zakres prac objął prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie (I etap) w szczególności polegające na zabezpieczeniu i pielęgnacji na 331 drzewach. Park wpisany został do rejestru pod nr 301 (decyzja nr KL. IV-5340/18/83 z dnia 31.08.1983). Na terenie parku występują 4 drzewa o charakterze pomnikowym, 3 dęby szypułkowe i 1 lipa drobnolistna.
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfoś

http://www.zainwestujwekologie.pl/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *